VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Düzenleme

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu

ASIC, Avustralya’nın tüketicileri, yatırımcıları ve alacaklıları korumaya yönelik yasaları uygulamaktan sorumlu federal kurumudur. Sağlam bir mali denetim sistemine ve katı kurallara sahiptir ve birçok ülkede yatırımcılar ve düzenleyici makamlar tarafından oybirliğiyle dünyanın en kabiliyetli mali düzenleyici sistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

AFS numarası: 516246

Güney Afrika Finansal Sektör Yürütme Kurumu

FSCA, bir finansal kurumlar piyasa yürütme işlemleri düzenleyicisidir ve Finansal Hizmetler Kurulu’nun (Güney Afrika) halefi bir kuruluştur. Kurum, finans sektörünü denetlemekten ve müşterilerin bilgilendirilmesini, korunmasını ve onlara adil davranılmasını sağlamaktan sorumludur.

FSCA numarası: 50865

St.Vincent ve Grenadinler

VT Markets, VT Markets şirket grubu dahilinde faaliyet gösteren ve uluslararası finansal hizmetler sektörlerini düzenleyip denetleyen yasalar olan St.Vincent ve Grenadinler kanunlarına göre kurulmuş bir Limited Şirkettir (LLC).

LLC numarası: 673 LLC 2020

Saklama Bankası

Saklama bankası veya kuruluşu, müşterilerin menkul kıymetlerinin çalınmasını veya kaybolmasını önlemek üzere saklama amacıyla bünyesinde tutan bir finans kurumudur. Saklama bankası, hisse senetlerini veya diğer varlıkları elektronik ya da fiziksel formda tutabilir. Yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolar değerindeki varlığın ve menkul kıymetin güvenliğinden sorumlu oldukları için, saklama bankaları genelde büyük ve saygın firmalardır.

Piyasa değeri, gelir düzeyi ve müşteri sayısı bakımından Avustralya’nın en büyük dört finans kuruluşundan biri olarak kabul edilen National Australia Bank (NAB), VT Markets müşterilerinin fonlarının tutulduğu saklama bankasıdır. Tüm müşterilerin fonları, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca ayrı hesaplarda tutulur. Buradaki amaç, müşterilerin varlıklarını korumak ve brokerin bu fonları kendi ticari faaliyetlerini yürütmek için kullanmasını önlemektir. VT Markets, AML/CTF düzenlemelerine uyar ve tüm müşteri hesaplarının işleyişine ilişkin katı prosedürler ve uyum politikaları uygular.

Tazminat Sigortası

Tazminat sigortası, müşterinin mali kaybına veya yasal karışıklığa neden olabilecek olası ihmâl veya adem-i ifa nedeniyle açılan davalara karşı koruma sağlar. Zarara uğrayan bir müşteri hukuk davası açabilir. Buna karşılık, profesyonel tazminat sigortası, mahkeme tarafından verilen cezalardan kaynaklı zararların yanı sıra dava masraflarını da ödeyecektir.

VT Markets yönetmeliği gereği temsilcileri, çalışanları ve yetkili temsilcileri tarafından yürütülen işleri kapsayan mesleki sorumluluk sigortasına sahiptir.